Grant Fundacji Nauki Polskiej, Team-Tech:

„Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych”,

IChF Warszawa, 2018-2021 (kierownik grantu).

 

Grant Narodowego Centrum Nauki, OPUS (UMO-2017/25/B/ST4/011909):

„Analiza bezmarkerowa krążących komórek rakowych w krwi przy użyciu powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana sprzężonej z mikrofluidyką – nowe podejście do „liquid biopsy”,

IChF Warszawa, 2018-2021 (kierownik grantu).

 

Grant Narodowego Centrum Nauki, OPUS (UMO-2015/17/B/ST4/04128):

„Funkcjonalizowane nanostruktury plazmoniczne do multipleksowych analiz immuno-markerów w układach mikroprzepływowych”,

IChF Warszawa, 2016-2019 (kierownik grantu).

Streszczenie popularno-naukowe z grantu

 

Grant Fundacji Nauki Polskiej, POMOST, (POMOST/2010-2/10):

„Platformy SERS w diagnostyce molekularnej”

IChF Warszawa, 2010-2014 (kierownik grantu).

 

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus plus (IP 2010025970):

„Detekcja neurotransmiterów z wykorzystaniem platform do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana bazujących na nanocząsteczkach Au”,

IChF Warszawa, 2011-2012 (kierownik grantu).

 

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PBS2/A1/8/2013):

„Opracowanie komercyjnej metody produkcji podłoży SERS do ultra-czułych i szybkich analiz biomedycznych”,

2013-2015 (wykonawca i lider jednego z czterech zadań projektu)

 

Grant NOBLESSE – „Nanotechnology, Biomaterials and Alternative Energy Source for ERA integration” (7 Program Ramowy, Capacities) podniesienie naukowego poziomu IChF PAN, integracja i współpraca z renomowanymi  europejskimi jednostkami naukowymi;

2011 – 2014 (wykonawca i vice-lider jednego z czterech naukowych zadań projektu).

 

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie” ( POIG.01.01.02-00-008/08) rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe

2008-2013 (vice-lider i wykonawca jednego z głównych zadań projektu).

 

Grant Wydziału Chemii UW, (501/68-BW-172113):

”Immobilization of galactose oxydase on thiols-coated Au and Ag surfaces.”

2006-2007 (kierownik grantu).

 

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr PBZ-KBN-098/T09/2003:

„ New generation of conducting molecular layers for analytical and medical diagnosis and bioelectronics”,

2003-2006 (wykonawca).

 

Grant Komitetu Badań Naukowych (Nr 7 T09A 112 21):

„Monolayers of thiols adsorbed onto Ag and Au surfaces – Surface enhanced Raman spectroscopy”,

2000-2003 (wykonawca).